Infobrochure - lidgeld 2017-2018

De nieuwe infobrochure voor het komende seizoen 2017-2018 is beschikbaar via deze link. Hierin alle info inzake trainingen, lidgeld, afspraken, etc. 

Aangaande het lidgeld:

Een voorschot van € 100 dient voldaan te zijn uiterlijk 15 mei 2017. Het resterende saldo dient betaald te zijn voor 1 augustus 2017. Om praktische redenen prefereren we betalingen via overschrijving op rekeningnummer BE47 7353 5912 2680, met vermelding van naam van de speler.

Een inschrijving is pas geldig na overschrijving van het voorschot op onze clubrekening. Spelers die hun saldo niet tijdig betalen, worden niet geselecteerd voor wedstrijden én trainingen.

 

Komende wedstrijden

Via DEZE LINK vind je alle wedstrijden van de komende twee weken, met telkens ook het officiële aanvangsuur, het juiste adres van het terrein en de aangeduide scheidsrechter.

 Activiteiten

Steakdag zondag 14 mei 2017
Red & Black Club Festival zaterdag 27 mei 2017
Pinkstercup zondag 4 juni 2017
Jeugdtornooi vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017